Minä

Taiteilijuus on elämäntapa. Se on tapa katsoa ja kokea maailmaa, ja suodattaa kokemuksia ja välittää niitä muille. Taideteos on parhaimmillaan elämys, joka avaa uusia portteja katsojan mielessä, mieluusti useiden katsojien mielessä. Taiteilijan tehtävä on tutkia maailmaa eri kanteilta, pukea kokemuksensa esim. kuvaksi ja antaa se yleisön nähtäväksi ja koettavaksi. Taide kuuluu kaikille, ikään, sukupuoleen ja yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.

Lähdin opiskelemaan taiteen tekemistä, koska tunnen tarvetta käsillä tekemiseen. Taiteellinen työskentely myös tasapainottaa olemistani. Ihminen tarvitsee hengenruokaa selviytyäkseen. Siksi taiteelle on tekijöitä ja kokijoita. Haluan jakaa eteenpäin oikeiksi kokemiani elämän arvoja.

Jenni Forssen